Zaloguj się
E-mail:
Hasło:
Prześlij hasło
E-mail:
Powered by Sferawiedzy.eu
 

Kurs BHP TECH składa się z 11 części tematycznych i obowiązkowego testu; skierowany jest do pracowników inżynieryjno-technicznych, którzy zgodnie z ustawą muszą zaliczyć szkolenie BHP1.

Kurs BHP ADM składa się z 7 części tematycznych i obowiązkowego testu; jest skierowany do pracowników administracyjno-biurowych, którzy zgodnie z ustawą muszą zaliczyć szkolenie BHP1.

Kurs BHP MNG składa się z 10 części tematycznych i obowiązkowego testu; jest skierowany do członków kadry zarządzającej, którzy zgodnie z ustawą muszą zaliczyć szkolenie BHP1.

Szkolenia obejmują następujące zagadnienia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
   - praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
     oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
   - ochrony pracy kobiet i młodocianych,
   - wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
   - profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

4. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Liczba uczestników
e-learning BHP ADM*

e-learning BHP MNG*
e-learning BHP TECH*

1-3 osoby
60 zł
130 zł
4 - 6 osób
52 zł
120 zł
7 - 50 osób
45 zł
105 zł
51 i więcej
cena ustalana indywidualnie

* cena netto za 1 osobę

1 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r.
   w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
   (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)